♥ I øjeblikket 18 882 vine kun til dig! ♥
Personlig rådgivning!
Sikker emballage!
Pålidelig forsendelse!

Fortrydelsesret

Afbestillingsregler og afbestillingsformular

Forbrugerne har ret til fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, idet en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel til formål, som overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed:

A. Fortrydelsespolitik

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen begrundelse.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har eller har taget de sidste varer i besiddelse.

Uanset dette er fortrydelsesfristen i tilfælde af en kontrakt om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, der ikke er transportøren, har taget eller har taget de første varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du med en tydelig erklæring (f.eks. brev eller e-mail sendt med posten) informere os (VINELLO retail GmbH, Bärensteiner Str. 30, 01277 Dresden, Tyskland, tlf.: 035146925655, e-mail: [email protected]) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af aftalen. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel som det, du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken dato der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.

Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne. De direkte omkostninger ved returnering af varerne anslås til maksimalt ca. 80 euro for hver enkelt vare for så vidt angår varer, som på grund af deres art ikke kan returneres til os på normal vis med posten (forsendelsesvarer).

Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for aftalens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter aftalens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på.

Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Generelle oplysninger

1) Undgå venligst at beskadige og forurene varerne. Send venligst varerne tilbage til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle emballagedele. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, bedes du bruge en passende emballage, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Send venligst ikke varerne retur til os fragtfrit.
3) Bemærk venligst, at de ovennævnte punkter 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular.

Til

VINELLO retail GmbH
Bärensteiner Str. 30
01277 Dresden
Tyskland
E-mail: [email protected]

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes navn

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse

________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)

_________________________
Dato

(*) Det ikke relevante overstreges

OP OP
OP